СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ

Home Гинекологичен Хирургичен Химиотерапевтичен Урологичен Кожен Лаборатория Образна Диагностика Патологоанатомия Профилактичен

          

 

Урологичен кабинет

Д-р Пламен Евгениев  - специалист по урология.

Задачи:

bullet

диагностика на онко-урологичните заболявания и преканцерози

bullet

 първични и вторични консултативни прегледи

bullet

планиране в „лист на чакащите” за оперативна дейност и комплексна дейност  

bullet

палиативно лечение

bullet

диспансерно наблюдение

bullet

профилактични прегледи

bullet

прегледи по избор на пациента съгласно ценоразписа на СБАЛОЗ.

Работно приемно време:

лекар - от 7,30 ч. до 13,30 ч.

мед. сестра - от 7,30 ч. до 15,00 ч.

Телефон: 02/801-39-27