СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ

Home Гинекология Хирургия САИЛ Химиотерапия Кожен Сектор

          

 

Отделенение по онкологична хирургия

Нач. отделение д-р Кръстю Тихчев, специалист пo хирургия и онкология

д-р Цветан Георгиев - специалист по хирургия

Ст. мед. сестра - Полина Иванова

Ст. мед. сестра на операционни зали - Емилия Балбаки

Отделението разполага с:

bullet

 2 операционни зали с 3 операционни маси  

bullet

манипулационна стая

bullet

стерилизационно помещение

bullet

урологичен сектор

bullet

сектор по анестезиология и интензивно лечение

Лечебна дейност:

bullet

стационарното лечение се осъществява с денонощни дежурства на сестрите и санитарите и лекарско обслужване от 7.30 ч.до 14.00 след което дежурството се поема от дежурен лекар по диспансер.

bullet

планова оперативна дейност (хирургична и урологична) на онкологичните заболявания и преканцерози.

bullet

участие в клинични срещи.

Телефони:

Началник отделение ООХ: 02/801-39-35

Старша медицинска сестра Полина Иванова: 02/801-39-31

Операционен блок: 02/801-39-39