СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ

Home За нас Структура За Контакти Прием

        Администрация
Стационар
ДКБ  

 

Ръководство

Консултативни кабинети

Химиотерапевтичен - прием

Химиотерапевтичен – прегледи

Гинекологичен

Урологичен

Хирургичен

Кожен

Профилактичен

Консултативно-диагностичен блок:

            Медико-диагностична лаборатория

Отделение по образна диагностика

Отделение по клинична патология

Регистър за диспансеризирани болни 

Аптека

Административно-стопански блок

Стационарен блок:

Отделение по онкологична гинекология

Отделение по онкологична хирургия

Отделение по медицинска онкология