СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ

Home Гинекологичен Хирургичен Химиотерапевтичен Урологичен Кожен Лаборатория Образна Диагностика Патологоанатомия Профилактичен

          

 

Отделение за образна диагностика

Д-р Илия Илиев - специалист по рентгенология

Д-р Иванка Димитрова – специалист по рентгенология

ст. рентгенов лаборант - Маргарита Колева

Медицински персонал - 4 лаборанти, обслужващи и подлежащите на лъчелечение пациенти от СБАЛОЗ в Радиологична клиника МБАЛ “Ц.Йоанна".

Задачи:

bullet

обслужва амбулаторно болните от консултативно-диагностичния блок и болните от стационарния блок

bullet

рентгенографии и контрастни изследвания

bullet

рентгеноскопии

bullet

ехографски прегледи /апаратура за ехографски изследване на млечна жлеза, корем и коремни органи и вагинални изследвания)

bullet

лъчетерапия на кожни тумори

bullet

профилактични прегледи

bullet

прегледи по избор на пациента съгласно ценоразписа на СБАЛОЗ.

Работно приемно време: от 7.30 ч. до 15.00 ч.

Телефон: 02 / 02/801-39-45