СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ

Home Ръководство Аптека Регистър АСБ

          

 

Регистър за диспансеризираните болни

Д-р Адриана Фердинандова - нач. отделение, специалист по социална медицина

ст. мед. сестра - Янка Живкова

- пълна информация за онкологичните заболявания

- картотекиране и обработване на документацията  на диспансеризираните

- проучване, регистрация и епидемиологичен контрол на онкологичните заболявания

- регистратурна дейност

- организация на профилактичната дейност

- оказване на методична помощ на неонкологичните
лечебни заведения от обслужвания район

- организация на диспансерно наблюдение по места

Работно приемно време:

от 7.30 ч. до 15.00 ч.

Телефон:    (02) 801-39-42 и (02) 801-39-15