СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ

        За нас
Структура
За Контакти
Прием  


Профил на купувача


 

Обществени поръчки - Публични покани

 

 

Избор на изпълнител за доставка на асансьорно съоръжение

     Публична покана
     ДокументацияДоставка, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично нова медицинска апаратура за нуждите на Клинична лаборатория и Отделение по клинична патология в „СБАЛОЗ – София област” ЕООД, включваща 2 самостоятелно обособени позиции

     Публична покана
     Документация