СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ

Home Гинекологичен Хирургичен Химиотерапевтичен Урологичен Кожен Лаборатория Образна Диагностика Патологоанатомия Профилактичен

          

 

Профилактичен кабинет

 

Задачи:

bullet

диагностика на онкологичните заболявания и преканцерози

bullet

 първични и вторични консултативни прегледи

bullet

профилактични прегледи

bullet

прегледи по избор на пациента съгласно ценоразписа на СБАЛОЗ.

Работно време:

лекар - от 7,30 ч. до 13,30 ч.

акушерка - от 7,30 ч. до 15,00 ч.