СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ

Home Гинекологичен Хирургичен Химиотерапевтичен Урологичен Кожен Лаборатория Образна Диагностика Патологоанатомия Профилактичен

          

 

Отделение по клинична патология

Началник ОКП д-р Стоян Алексов, специалист по патоанатомия

Ст. лаборант - Галина Малюкова

Цитологичен сектор -  Д. Вушева биолог

Задачи:

bullet

приготвяне и изследване на хистологични и имунохистохимични препарати

bullet

срочно хистологично изследване на

bullet

приготвяне и изследване на цитологични препарати

bullet

консултации на препарати

bullet

участие в клинични срещи

bullet

профилактични прегледи (цитологична диагностика)

bullet

прегледи по избор на пациента съгласно ценоразписа на СБАЛОЗ.

Работно приемно време:

за цитол. сектор : от 7.30 ч. до 15.00 ч.

за ОКП : от 8.00 ч. до 14.30 ч

Телефон:

02/801-39-16 - началник отделение

02/801-39-30 - биолог