СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ

Home Гинекологичен Хирургичен Химиотерапевтичен Урологичен Кожен Лаборатория Образна Диагностика Патологоанатомия Профилактичен

          

 

 Медико-диагностична лаборатория

Д-р Паолина Борисова - специалист "Клинична лаборатория"

Д-р Благой Банков

Стефка Котева - биолог

Ст. лаборант Ваня Цветанова

Задачи:

bullet

лабораторни изследвания изследвания на кръв и урина

bullet

обслужва амбулаторно болните от консултативно-диагностичния блок и болните от стационарния блок

bullet

профилактични изследвания

bullet

прегледи по избор на пациента ценоразпис на СБАЛОЗ.

Работно приемно време:

Първа смяна от 7.00 ч. до 14.30 ч.

Втора смяна-от 13.00 ч. до 19.00 ч.

Телефон: 02/801-39-21