СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ

Home Гинекологичен Хирургичен Химиотерапевтичен Урологичен Кожен Лаборатория Образна Диагностика Патологоанатомия Профилактичен

          

 

 Кожен кабинет

д-р Пламен Трайчев - специалист по кожни и венерически болести и онкология

Задачи:

bullet

диагностика на онко- дерматологичните заболявания и преканцерози

bullet

 първични и вторични консултативни прегледи

bullet

планиране в „лист на чакащите” за лъчелечение и и др. методи на комплексно лечение

bullet

палиативно лечение

bullet

диспансерно наблюдение

bullet

профилактични прегледи

bullet

прегледи по избор на пациента съгласно ценоразписа на ОДОЗС.

Работно време:

лекар - от 7,30 ч. до 13,30 ч.

мед. сестра - от 7,30 ч. до 15,00 ч.

Телефон: 02/801-39-25