СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ

Home Гинекология Хирургия САИЛ Химиотерапия Кожен Сектор

          

 

Отделение по онкологична гинекология (първи етаж)

началник отделение д-р Димчо Сарандев, специалист по акушерство и гинекология; онкология

 ординатор – д-р Георги Бориков, специалист по акушерство и гинекология

ординатор - д-р Венера Миланова, специалист по акушерство и гинекология

ординатор - д-р Ванина Консулова, специалист по акушерство и гинекология

ст.акушерка-Жасмина Щрекова

 Отделението разполага с:

bullet

оперативен сектор

bullet

лъчетерапевтичен сектор

bullet

манипулационна стая

Лечебна дейност:

bullet

 стационарното лечение се осъществява с денонощни дежурства на сестрите и санитарите и лекарско обслужване от 7.30 ч.до 14.00 ч., след което дежурството се поема от дежурен лекар по болница.

bullet

планова оперативна гинекологична дейност на онкологичните заболявания и преканцерози.

bullet

стационарно обслужване на провеждащите лъчетерапия болни.

bullet

участие в клинични срещи

Телефон:

Началник отделение/лекари: 02/8013937

Старша медициска акушерка: 02/8013936