СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ

Home Гинекологичен Хирургичен Химиотерапевтичен Урологичен Кожен Лаборатория Образна Диагностика Патологоанатомия Профилактичен

          

 

Гинекологичен кабинет

 

Лекарите-специалисти от Отделението по онкологична гинекология работят в кабинета на функционален принцип – на сменен график.

 Задачи:

bullet

диагностика на онко-гинекологичните заболявания и преканцерози

bullet

първични и вторични консултативни прегледи

bullet

планиране в „лист на чакащите” за оперативна дейност
и/или лъчелечение

bullet

палиативно лечение

bullet

диспансерно наблюдение

bullet

профилактични прегледи

bullet

прегледи по избор на пациента съгласно ценоразписа на СБАЛОЗ.

 Работно приемно време:

лекар - от 7,30 ч. до 13,30 ч.

акушерка - от 7,30 ч. до 15,00 ч.

Телефон: 02/801-39-38