СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ

Home Администрация Стационар ДКБ

        Гинекологичен
Хирургичен
Химиотерапевтичен
Урологичен
Кожен
Лаборатория
Образна Диагностика
Патологоанатомия
Профилактичен  

 

Консултативно-диагностичен блок:

Медико-диагностична лаборатория - Клинична лаборатория

Отделение по образна диагностика

Отделение по клинична патология

 

 

Консултативни кабинети

Химиотерапевтичен

Гинекологичен

Урологичен

Хирургичен

Кожен