СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ

Home Гинекологичен Хирургичен Химиотерапевтичен Урологичен Кожен Лаборатория Образна Диагностика Патологоанатомия Профилактичен

          

 

Химиотерапевтичен - прием

Лекарите- специалисти от Отделението по медицинска онкология работят в кабинета на функционален принцип – на сменен график.

 Задачи:

bullet

диагностика на онкологични заболявания и преканцерози

bullet

първични и вторични консултативни прегледи за лекарствено

bullet

лечение на онкологичните заболявания (с цитостатици, хормони

bullet

и имуномодулатори)

bullet

планиране в „лист на чакащите" за химиотерапия и оформяне
на „История на заболяване"

bullet

палиативно лечение

bullet

диспансерно наблюдение

bullet

профилактични прегледи

bullet

прегледи по избор на пациента съгласно ценоразписа на СБАЛОЗ.

Работно приемно време:

лекар - от 7,30 ч. до 13,30 ч.

мед. сестра- от 7,30 ч. до 15,00 ч.

Телефон: 02/801-39-26