СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ

Home Гинекология Хирургия САИЛ Химиотерапия Кожен Сектор

          

 

Отделение по медицинска онкология /ОМО/

(отделение по лекарствено лечение)

Нач.отделение д-р Татяна Койнова  специалист по вътрешни болести; онкология

д-р Елена Цонева- специалист вътрешни болести, онкология

д-р Жанета Сирова - специалист вътрешни болести, онкология

д-р Пламен Трайчев - специалности: кожни и венерически болести и онкология

д-р Георги Хубавенски

 

Ст.мед.сестра - Татяна Матева - тел. 02/801-39-12

Медицински секретар Емилия Лисева - тел. 02/801-39-19


Отделението разполага с:

bullet

дневен стационар

bullet

химиотерапевтичен сектор

bullet

лъчетерапевтичен сектор

 

Лечебна дейност:

-  стационарното лечение се осъществява с денонощни дежурства на сестрите и санитарите и лекарско обслужване от 7.30 ч.до 14.00 ч., след което дежурството се поема от дежурен лекар по болница.

- химиотерапевтично лечение на онкологичните заболявания.

- стационарно обслужване на провеждащите лъчетерапия болни.

- участие в клинични срещи.

Телефон:
02/801-392 - Началник ОМО
02/801-39-44 - Лекари ОМО

 

 

д-р Татяна Койнова